Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
słonecznie
11°C

O programie

Projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”, realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” przewiduje strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji, ochrony środowiska oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekt będzie miał także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.  W oparciu o wyniki diagnozy stanu aktualnego, przeprowadzonej analizy SWOT oraz na podstawie przeprowadzonej otwartej publicznej debaty z mieszkańcami opracowane zostały: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W projekcie sformułowano 3 cele główne mające za zadanie rozwiązania problemów kluczowych miasta. Jednym z niech jest stworzenie miasta, w którym chcę pracować. W tym obszarze priorytetem jest przyciągnięcie nowych inwestycji, kojarzenie i sieciowanie biznesu, zwiększanie liczby przedsiębiorstw, co będzie miało wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, znacząco przełoży się na stabilizację rynku pracy. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i przedsiębiorców lokalnych, jak również poprawienie oferty zajęć edukacyjnych dla przyszłych kadr Ostrowca stanowić będzie jedno z najważniejszych zadań

w ramach przyjętej koncepcji. Miasto, w którym chcę żyć to kolejny cel projektu, którego istotnym aspektem jest planowanie rozwoju za pomocą poprawy, a w dłuższej perspektywie zmiany postrzegania Ostrowca Świętokrzyskiego przez ludzi młodych. W tym przypadku za pomocą wykreowania wizerunku miasta, jako atrakcyjnego do zamieszkania, w którym jakość życia mieszkańców ulega poprawie, zamierza się utworzyć nową markę Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwiększenie atrakcyjności uczenia się w Ostrowcu Świętokrzyski, jak również wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy procesów funkcjonowania miasta i ułatwienia kontaktu z mieszkańcami, to dodatkowe założenia projektu służące realizacji zakładanego celu.

Miasto, które chcę tworzyć – jest to cel, który w głównej mierze koncentruje się wokół współpracy różnych środowisk na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego, aktywizacji społecznej mieszkańców oraz zwiększenia ich zaangażowania w sprawy miasta. W osiągnięciu tych zamierzeń planuje się włączenie młodzieży w zarządzanie przyszłością miasta, zachęcenie różnych grup społecznych do współdziałania na rzecz rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, jak również zwiększanie skuteczności komunikacji i dialogu miasta z jego użytkownikami.

W/w cele to nie jedyne, które sformułowano w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”. Jednym z ważniejszych założeń projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i odpowiedzialności administracji samorządowe, a co za tym idzie wzrostu poziomu zaufania mieszkańców do władz lokalnych, jako instytucji administrującym lokalnym rozwojem. Poprzez skuteczniejsze zarządzenie strategiczne skupiające się na poprawie funkcjonowania całej jednostki Urząd będzie organizacyjnie lepiej przygotowany do wdrażania nowej ścieżki rozwoju strategii. W tym celu planuje się zakomunikowanie wszystkim interesariuszom założeń przyjętej Strategii miasta – w tym jej celów. Aby uzyskać pożądany efekt planuje się dostosować strukturę organizacyjną jednostek samorządu do wdrażania Strategii oraz nowej ścieżki rozwoju. Zakłada się również wdrożenie zmian organizacyjnych i mechanizmów potrzebnych do zapewnienia odpowiedniego standardu wspierania rozwoju gospodarczego Ostrowca Świętokrzyskiego. Wdrożenie standardów współpracy między wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta powinny wpłynąć na osiągnięcie pożądanego efektu.

Realizacja powyższych celów pomoże zminimalizować problemy gospodarcze Ostrowca Świętokrzyskiego . Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej oraz aktywne przyciąganie inwestycji wpłynie na poprawę konkurencyjności miasta dla inwestorów i spowoduje zwiększenie ich zainteresowania inwestowaniem w mieście. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy zmniejszy istniejący niedobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach za sprawą zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem w kierunkach technicznych. Natomiast promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i przedsiębiorców lokalnych oraz stworzenie mechanizmów wspierających dojrzałość rynku pracy przełożą się na poprawę atrakcyjności rynku pracy, jak również na wzrost średniego poziomu wynagrodzeń. Minimalizacja zdiagnozowanych problemów gospodarczych wpłynie natomiast na poprawę sytuacji związanej z wymiarem finansowym. Poprawa atrakcyjności rynku pracy wpłynie z kolei  na wzrost dochodów mieszkańców, co przełoży się na wyższe wpływy do budżetu, a to umożliwi sfinansowanie kolejnych miejskich projektów inwestycyjnych. Na osiągnięcie wyznaczonych celów wpływać będzie także wykorzystanie lokalnych zasobów Ostrowca, jego przemysłowych tradycji, dostępnych licznych terenów inwestycyjnych oraz współpracy miasta z największymi pracodawcami. Wdrażanie działań mających na celu realizację założeń projektu w ramach rozwiązań instytucjonalnych pomoże zminimalizować zdiagnozowane problemy demograficzne oraz przełoży się na wzrost atrakcyjności miasta w oczach jego mieszkańców. Poprawa jakości życia ostrowczan wpłynie na zahamowanie migracji ludzi młodych do innych miast, co pozwoli zmienić niekorzystne trendy dotyczące salda migracji oraz przyrostu naturalnego i pozwoli zahamować procesy wyludniania się miasta. Ostrowiec Świętokrzyski w celu maksymalizacji korzyści wynikających z osiągnięcia wskazanych powyżej celów powinno wykorzystać potencjał takich zasobów lokalnych, jak pozytywnie oceniane w oczach mieszkańców tereny rekreacyjne i sportowe, klub KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecki Browar kultury czy działalność Biura Wystaw Artystycznych i Galerii Fotografii.

Realizacja celów zawartych w projekcie w kwestii związanej z wymiarem społecznym wpłynie na zwiększenie zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta i przełoży się na poprawę jego atrakcyjności w oczach mieszkańców w stosunku do innych ośrodków miejskich. Niewątpliwym atutem Ostrowca Świętokrzyskiego jest prężnie funkcjonujące Centrum aktywności Obywatelskiej, którego celem jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku m.in. w tym aspekcie jak współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami i samorządami na rzecz rozwoju lokalnego.

Część działań zawartych w projekcie realizowane będzie we współpracy z partnerami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialnym za prowadzenie zajęć edukacyjno- przedsiębiorczych mających na celu rozwijanie kreatywności i pomysłowości  młodych ostrowczan będzie Polski Czerwony Krzyż. W obszarze rozwoju transportu rowerowego w tym promocji postaw ekologicznych współpracę podjęto ze Stowarzyszeniem Ostrower (w toku prac nad projektem, Stowarzyszenie zrezygnowało ze współpracy). Natomiast Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych odpowiedzialne będzie za działania włączające młodzież w decydowanie o kierunkach rozwoju gminy, czego efektem będzie utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta.

“Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.